بازدید اعضای کانون جوانان محله المهدی(عج) از موزه عبرت

اعضای کانون جوانان محله المهدی(عج) ضمن حضور در موزه عبرت تهران، از این موزه (زندان ساواک) بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید بخش های مختلف این زندان مخوف و شکنجه گاه رژیم پهلوی مورد بازدید اعضا قرار گرفت.

موزه عبرت

منبع : کـــــــــــــــــانون نیــــــــــــوز |بازدید اعضای کانون جوانان از موزه عبرت
برچسب ها : بازدید ,موزه ,عبرت ,کانون ,اعضای ,جوانان ,موزه عبرت ,کانون جوانان ,اعضای کانون ,محله المهدی ,جوانان محله ,اعضای کانون جوانان ,بازدید اعضای کانون